Bc. Gabriela Mikulecká

"jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede" - Artur C. Clarke

Něco málo o mně:

Již deset let se věnuji práci, v rámci které pomáhám menším dětem, dospívajícím dětem, biologickým rodičům a pěstounům při řešení jejich problémů s chováním ve vztahu k druhým, agresivitou, dodržováním pravidel a hranic, lhaním, zvládáním školy, respektováním autorit, sebeubližováním a s problémy, které mají se sebou samými. V souvislosti s výše uvedenými problémy lidem taktéž pomáhám i při řešení partnerských a manželských vztahů. V neposlední řadě se na mě lidé často obrací se žádostí o pomoc, když si ve svém životě přejí udělat změnu, dále také když chtějí dosáhnout osobních cílů, přání, snů, a i při jejich přání kompletně změnit svůj vlastní život. Mimo výše uvedenou činnost pracuji na telefonické lince krizového intervenčního centra, kde se dostávám do kontaktu s osobami v akutní krizi, s osobami s akutní stresovou poruchou, s osobami se sebevražednými sklony a s osobami trpícími traumatem.

Práce s klienty a vedení terapie:

Každý klient je pro mě jedinečná osobnost a z toho důvodu je terapie tvořena a přizpůsobována každému klientovi individuálně dle jeho potřeb. U každého klienta je pro mě vždy prioritou vytvoření kvalitního vztahu "terapeut - klient", zároveň si však uvědomuji, že klientovi by měl terapeut vyhovovat nejen profesně, ale především lidsky. Samozřejmostí pro mě je zachování mlčenlivosti a diskrétnosti o všech informacích, které mi klient sdělí. Ve své terapeutické praxi ale i v poradenství vycházím z přístupů orientovaných na řešení situace. Jedná se tedy o práci na řešení konkrétních problémů a situací. Jinak řečeno, nezaobírám se příliš minulostí klienta, ale pracuji s ním na konkrétních tématech s cílem jejich brzkého a úspěšného vyřešení a celkového ozdravení klienta.


Chcete-li se dozvědět více informací o mé dosavadní práci, klikněte na následující odkaz:

https://www.gabrielamikulecka.cz/