NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 

SLUŽBY:

Terapie - léčebný proces a zároveň proces sebepoznání. Jejím cílem je odstranit nebo zmírnit potíže klienta a pokud možno odstranit i její příčiny. Ve své praxi pracuji integrativně tzn. dle potřeby kombinuji přístupy více psychoterapeutických směrů. Terapie bývá na rozdíl poradenství dlouhodobějšího charakteru.

Lektorování - provádím lektorskou činnost pro doprovázející organizace, OSPODy. Pěstouny vzdělávám na různá témata: deprivace a traumata dítěte; nebezpečí sociálních sítí; co je potřeba ke kvalitní pěstounské péči; finanční gramotnost dětí a dospělých;... a další témata na přání zadavatele.

Poradenství - většinou krátkodobé, či nárazové, orientované na pomoc při řešení konkrétního problému nebo situace. Někdy se při poradenství odkryjí témata, která přesahují původní zakázku a po vzájemné dohodě s klientem se rozhodneme, že vstoupí do terapie.

CENÍK:

Individuální sezení

700 Kč/hod.

Párové/rodinné sezení

800 Kč/hod.

Lektorování

(podle tématu a rozsahu) 1.000 - 1.500 Kč/hod.

Placení probíhá nejčastěji osobně v hotovosti, možné je také platit převodem na účet: 1140186032/3030. V případě lektorování je možné vystavit fakturu.